Bizi arayabilir veya e-posta gönderebilirsiniz. Telefon: 444 26 46 Email:info@animallia.com

HERMAFRODİTİZM (ÇİFT CİNSİYET-İNTERSEX)

Doğanın bir hatası, genetik mutasyon olarak değerlendirilebilir. Normal şartlarda cinsiyet 2 kromozomun eşleşmesiyle belirlenir. Bu kromozomların biri anneden diğeri babadan gelir. Üretilen her yumurta bir adet X kromozomu ihtiva eder. Erkeğin spermi ise X veya Y kromozomu taşıyabilir. Döllenme esnasında bu 2 kromozom XX olarak eşleşirse fetus dişi olarak, XY olarak eşleşirse erkek olarak gelişir. Kromozom eşleşmesi esnasında şekillenen anormallikler çift cinsiyete (hermafroditizm) sebep olur.
 
Döllenmeyle oluşan tüm embryolarda erken evrede cinsel salgı bezlerinin testis mi yoksa yumurtalık mı olduğu belli değildir. Eşleşen kromozomlar XX ise testosteron hormonu salgılanmaz, cinsel salgı bezleri yumurtalık formu alır ve embryo dişi olarak gelişimini sürdürür. Eşleşen kromozomlar XY ise testosteron hormonu salgılanmaya başlar, cinsel salgı bezleri testis formu alır ve embryo erkek olarak gelişimine devam eder. Yeterli testosteron salgılanmayan durumlarda testisler tam gelişmez, hata olarak yumurtalık gelişir. Çift cinsiyet vakalarında genellikle kromozom eşleşmesi XX olan; fakat hem testis hem yumurtalık bulunması formu hakimdir. Çok nadir olarak, gelişen fetusta hem XX hem XY kromozomunun beraber bulunduğu vakalar da görülebilir.
 

 

 
Hermafroditizm genellikle 3 formda şekillenir:
*bir tarafta bir yumurtalık + bir testis; öbür tarafta ya tek yumurtalık ya da tek testis (toplam 3 cinsel salgı bezi)
*bir tarafta bir testis, öbür tarafta bir yumurtalık
*her iki tarafta da birer testis + birer yumurtalık (toplam 4 cinsel salgı bezi)
Hermafrodit vakalarda testicular dokunun miktarı hayvanın ne kadar erkek veya ne kadar dişi olduğunu belirler. Rahim gelişimi bu olguya bağlıdır. Çift cinsiyet vakalarının %25’i gerçek hermafrodizm olarak sınıflandırılır. Bu vakalarda köpek normal  dişi genital organlarının yanı sıra fazla gelişmiş bir klitorise veya ufak bir penise sahip görünümündedir. Sıklıkla testisler ve yumurtalıklar yerlerine inmemiş, karın içerisinde saklıdır.
Çift cinsiyet vakalarının %75’ini ise pseudohermaphrodit vakaları oluşturur.
 
PSEUDOHERMAPHRODİTİZM—Kromozomlar ve cinsel salgı bezleri birbirine uyumlu olmasına rağmen dış genital organlar bu verilere uyumlu değildir (örn: kromozom eşleşmesi XX ve yumurtalıklar da mevcut ama hayvanın bir de penisi var) . Minyatür Schnauzers, Kaniş ve Pekingnese ırkı köpekler bu anomaliye yatkın ırklardır.
Pseudohermaphroditizm 3 formda görülür:
 
*Erkek pseudohermaphroditizm—Kromozom eşleşmesi XY, testisler mevcut fakat dişi genital organlara sahip hayvanlar. Bazı vakalarda yumurtalık kanalı ve rahim mevcuttur fakat dış genital organlar erkek organlarıdır.  Normal penis ve testislere sahip bazı vakalarda dişi genital organlarının farkına dahi varılmayabilir.
 
*Dişi pseudohermaphroditizm—XX kromozom eşleşmesi ve yumurtalıklar olmasına rağmen yüksek testosteron salgılanmasından dolayı iç ve dış genital organlarda erkek organları görülür. Bazı vakalarda aşırı gelişmiş bir klitoris görüntüsü, bazı vakalarda ise normal görünümlü bir penis vardır. Penisin yanı sıra prostat bezleri de görülebilir. Bu tip vakalara genellikle hamilelik esnasında testosteron/progesteron içeren ilaç tedavisi uygulanan köpeklerin yavrularında rastlanır. Bu hayvanları rahim ve yumurtalık hastalıklarından korumak için kısırlaştırmak gerekir. Çift cinsiyetli hayvanlar genellikle kısırdır (çok istisnai olarak doğum yapan birkaç vaka bilinmektedir). Yine de bu hayvanları çiftleştirmek önerilmez.
 

*Sınıflandırılmamış vakalar—Yukarıdaki 2 sınıflandırmanın dışında kalan vakalardır.

Dostlarımızdan
Yorumlar :)