KÖPEKLERDE ANEMİ

 Anemi kandaki hemoglobin değerinin düşmesidir. Hemoglobinin düşmesiyle hücrelere yeterli oksijen taşınamaz ve dolaşım sistemi hastalıkları oluşur. Karaciğer, akciğer, böbrek gibi organların salgıladığı hormonların kalitesi ve miktarı kemik iliğinde üretilen alyuvar sayısını (eritrosit sentezi)  direkt etkiler. Bu organlardaki bir aksaklık kanın da bozulmasına sebep olur. Aneminin başta gelen sebepleri yukarıda adı geçen organların çalışmasında bozukluk, tümörel hastalıklar, kronik mantar hastalıkları, hepatit, tüberkuloz, yaralanmalar, dış parazitler, hamilelik, enfeksiyon ve stres’dir. Anemide genellikle eritrositlerin üretimi yetersiz kalır, üretilen eritrositlerin ömrü kısa olur ve demir emilimi düşer. Primer sebep olarak yapısal olarak değişime uğramış eritrositlere karşı vücudun antikor üretmesi sonucu üretilen eritrositler yıkıma uğrar. Sekunder sebep olarak ilaçlar, kimyasal maddeler de eritrositlere karşı antikor oluşmaına sebep olur. Bazen de parvo, distemper, coronavirus gibi viral hastalıklar da eritrositleri yıkan antikor üretilmesine sebep olabilir. Anemi, eritrositlerin bağışıklık sistemini uyaran antijen özellik kazanması durumunda bağışıklık sisteminin bunlara karşı savunma maddeleri (antikor) üretmesiyle şekillenir (Autoimmum Hemolitik Anemi).

  

Anemik köpekte aktivite düşer, halsizlik, durgunluk, depresyon, iştahsızlık, konjuktiva ve mukozalarda solgunluk, taşikardi ve    hafif ateş görülebilir. Hastalığın damar sistemi dışına çıkarak diğer organlarda şekillenmesiyle akciğer, dalak gibi organlarda hafif büyüme görülür. Scottish Terrier, Old EnglishSheep Dog, American Cocker, Alman Kurt Köpeği, Dachshund, Kaniş, Irish Setter, Shetland Sheepdog ırkı köpekler anemiye yatkın ırklardır. Hastalığın teşhisi kan testleri(PVC, alyuvar ve hemoglobin sayımı) ile mümkündür. Etkene göre uygun tedavi ile iyileşme sağlanır.

Categories:

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir