HYPOADRENOCORTİCİSM –ADDİSON’S HASTALIĞI (AD)

Adrenal bezler (iki adet), batın bölgesinde böbreklerin önünde yer alırlar. Adrenal bezler adrenal korteks ve adrenal medulla olmak üzere iki kısımdan oluşular ve vücudun düzenli çalışmasına yardımcı olmak için birçok hormon salgılarlar (kortizon, seks hormonları, aldesterone vb.). Adrenal bezlerin ürettiği hormonların iki tanesindeki yetersizlik AD hastalığına sebep olur.

glucocorticoidler—cortisol hormonu glucocorticoidlerin başında gelir. Bu hormonun ana vazifesi stresle mücadele etmek ve kan şekerini düzenlemektir.

mineralcorticoidler—aldosterone hormonu bu hormonların başında gelir. Ana görevi vücutta su, sodyum, potasyum ve chloride’in düzenlenmesine ve elektrolize edilmesine yardımcı olmaktır. Mineralcorticoidler yeterli salgılanmazsa vücuttaki sodyum-potasyum dengesi altüst olur. Buna bağlı olarak da kardiovaskular sistem, sindirim sistemi, sinir sistemi ve böbrekler etkilenir.

Addison’s Hastalığı adrenal bezlerde yukarıda adı geçen hormonların yeterli miktarda salgılanmamasıyla şekillenen bir hastalıktır. AD köpeklerde nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle genç ve orta yaşlı köpeklerde görülür. AD’li köpeklerin %70’i dişidir.  Hastalık, kısırlaştırılmış erkek köpeklerde kısırlaştırılmamış olanlara oranla daha sık görülür.

Bazı ırk köpeklerde AD hastalığı kalıtımsaldır. Bu ırklar Leon Berger, Standart Poodle, Nova Scotia’dır.

Hastalığa yatkın ırklar: Airdale, Bearded Collie, German Shepherd, German Shortair Pointer, Great Dane, Saint Bernard, English Springer Spaniel; West Highland White Terrier, Wheaten Terrier, Portuguese Water Dog.

Addison’s hastalığının sebepleri:

bağışıklık sisteminin adrenal bezlere saldırarak dokuları tahrip etmesi—en yaygın sebeptir.

bazı ilaçların kullanımı—özellikle steroid kullanan hastalarda steroidlerin aniden kesilmesi (steroidler doz düşürülerek ve zamana yayarak sonlandırılmalıdır)

hipofiz bezi kanserleri, hastalıkları

kanser

Addison’s hastalığının belirtileri

bitkinlik, kuvvetsizlik

iştahta azalma

kilo kaybı

depresyon

dehidrasyon

ishal

kusma

aşırı su içme

düşük ateş

dengesizlik

titreme

düşük nabız

AD’li hayvan sahipleri köpeklerini fiziksel ve duygusal stresden uzak tutmalıdır. Köpeğe ağır egzersizler yaptırılmamalıdır.

Addison’s Hastalığı önlenebilir bir hastalık değildir fakat tedaviye olumlu cevap verir. Tedavide eksik hormonlar takviye edilir, damar içi serum verilir, günlük tuz takviyesi yapılır. Tedavi edilmeyen hayvanlarda ölüm riski vardır.

Categories:

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir